Profil spoločnosti

Fornix recykling poskytuje komplexné služby v oblasti búracích a zemných prác, likvidácie odpadu a recyklácie stavebného odpadu s dôrazom na ochranu životného prostredia.
Fornix Recykling disponuje vlastným, rozsiahlym strojovým parkom a ľudmi s dlhoročnými skúsenosťami, čím garantuje vysokú kvalitu ponúkaných služieb.

Fornix recykling – to je:


Profesionálny tím

Bezpečnosť a kvalita stoja u nás na prvom mieste

Kvalita služieb

Sledujeme trendy a prinášame vám len to najlepšie

Dlhoročné skúsenosti

Spoločne máme viac ako 50 rokov skúseností

Vlastný strojový park

Disponujeme vlastnou technikou a vieme, ako ju najlepšie využiť

Certifikovaná spoločnosť

Disponujeme certifikátom ZHODY SYSTÉMU RIADENIA VÝROBY

Náš strojový park

Pásové rýpadlo
Kolesový nakladač
Recyklačná linka
Prepravník strojov
Kontajnerový nosič
Čelisťový drtič Hartl 1055J

Služby

Ponúkame vám komplexné riešenia v týchto oblastiach:

Búracie práce

Búranie veľkých i malých objektov bez použitia trhavín a poškodenia susediacich objektov.

Zemné práce

Terénne úpravy zahrňajúce zrovnavanie terénu, výkopy základových jám, výkopy pre pokládku inžinierskych sietí, svahovanie terénu a ručné výkopové práce.

Ekologické poradenstvo:

Poskytujeme poradenskú činnosť v rámci odpadového a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia.

Preprava strojov a nadrozmerných nákladov:

Zabezpečujeme prepravu materiálu a strojov do celkovej hmotnosti 45t.

Odvoz a likvidácia odpadu

Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov na miesto s následným odvozom a likvidáciou odpadu na regulovaných skládkach či recyklačných strediskách v zmysle zákona o odpadoch.

Recyklácia stavebných odpadov

Pred samotným búraním objektu prebieha ručné čistenie stavby pre dôkladnejšiu separáciu stavebného od komunálneho odpadu. Stavebný odpad následne zhodnocujeme za účelom dalšieho využitia v stavebníctve.

Zimná údržba:

Poskytujeme zimnú údržbu chodníkov, ciest III. Triedy, vonkajších areálov firiem, parkovacích plôch a tiež strojné frezovanie, pluhovanie a posyp snehu s následnou likvidáciou.

Kontaktujte nás

Kontakt

FORNIX Recykling
Ulica Svornosti 42
821 06 Bratislava
Ing. Vladimír Kováč
Doprava: (+421) 915 110 011